Shopping Cart
0.00kr

Inga produkter i varukorgen.

Den nya så maskinen från Tume som är ISOBUS-kompatibel

Categories: Tag:

Den nya ISOBUS-maskinen Tume Orion lanserades hösten 2022. Orion har kombinerat funktioner från Tumes nuvarande såmaskinsmodeller. Detta har resulterat i en verkligt konkurrenskraftig och mångsidig modell för olika såningsförhållanden. I grund och botten är maskinen avsedd för traditionell eller lätt modifierad kombisådd. Men Orions breda viktintervall (20–125 kg) på såbillarna gör att du även kan så direkt i stubben på mjuka jordar. Med hjälp av tillbehöret Cultipack är direktsådd möjligt med ännu fler jordtyper.

Såbillar
Den största fördelen med maskinen är dess breda ram med 12,5 cm radavstånd. Alla Orions jordbearbetande delar roterar, så maskinens konstruktion täpps inte igen och dragmotståndet är bland det lägsta i sin storleksklass. Det minskar bränsleförbrukningen och arbetet går smidigt även med en mindre traktor. Utöver detta har såbillarnas profil utformats på ett sådant sätt att de behåller arbetsdjupet. När arbetsdjupet ändras från två centimeter till sex centimeter, ökar såbillarnas bredd i förhållande till marken mer än fyra gånger!

Billtrycket och därmed det slutliga sådjupet bestäms genom att ändra höjden på maskinen. Maskinens djupgräns kan justeras efter önskemål, så att sådjupet inte blir för djupt. Såbillarnas speciella styrka kommer från deras geometri och bana, vilket möjliggör framgångsrik sådd även efter mycket lite jordbearbetning. Om maskinen skulle stöta emot ett hinder rör sig hela billen smidigt över hindret. Efter ett hinder eller en grop återgår maskinen till det justerade läget.

Återpackarhjul
Tume Orion har en standard 20″ hjulväxel, som är den mest anpassningsbara på marknaden. Den följer markytan och komprimerar jorden över hela maskinens bredd, även över hinder och i gropar. Vid körning på vägar vinglar inte maskinen och tillvalsutrustningen hydraulisk fjädring garanterar att maskinen bibehåller stabiliteten på ojämna vägar. Underhållet av återpackarhjulen är enkelt och deras stora diameter garanterar att hjulen inte sjunker ner vid mjuka förhållanden. I Orion och alla Tumes bakhjulsmaskiner följer alltid ett transporthjul banan för varje såbill, och fungerar samtidigt som återpackarhjul. Med detta möjliggör vi rymliga rader och en enklare billkonstruktion.

Även med maximalt billtryck kan vi garantera en stängningskraft på minst 40 kg för att stänga såraden. Detta är mer än vad flera separata tryckhjulslösningar kan erbjuda för att stänga såraden.

Hydraulisk efterharv
Tume Orion har även en hydraulisk efterharv som standard, vilket möjliggör halvlyftfunktionen hos såmaskinen. Den hydrauliska efterharven möjliggör t.ex. modifiering av maskinens vändpunkt för att förhindra depositioner.

Tank och stegnivåer
Tume Orions tank och stegnivåer känns igen från Tumes Super Nova Combi såmaskin. Behållarnas stora volym möjliggör effektiv arbetsprestanda och sålogistik. Som standard kommer tanken med riktigt säkra och robusta stegnivåer och en självgående presenning som rullas upp i båda riktningarna, vilket ger inte bara säkerhet utan också komfort. Orions tank har även fyra tanktömningsventiler utvecklade av Tume, vilket i grunden underlättar tömningen av maskinen.

Matarutrustning och ISOBUS användargränssnitt
Tumes traditionella matarutrustning har varit mycket exakt genom historien. När speciella gödningsmedel och inläggning av utsäde i vätska har blivit mer populärt under de senaste åren, har placeringen av matarutrustningen direkt på botten av tanken blivit Tumes styrka. Med hjälp av placeringen förblir dräneringen för matarna bra under alla förhållanden, och i det här fallet kommer mataren definitivt att kunna passera vad den behöver. Tumes matarutrustning har vunnit flera tester utförda av opartiska testare för att så utmanande frömaterial. Matarutrustningen får sin kraft från ett markhjul med stor fälg, så fyllnadsgraden av maskinen och däcken påverkar inte hur mycket som matas ut, och körning på vägar belastar inte matarutrustningens delar.

Tume Orion är en standard ISOBUS-maskin. I praktiken innebär det att det är möjligt att använda maskinen med ISOBUS-traktorns egna gränssnitt. Självklart finns maskinen även med ett eget pekskärmsgränssnitt, med antingen 7- eller 12-tums skärmstorlek. Vyn i Orion användargränssnitt kan ändras efter förarens behov. Den kan vara enkel och lätt att använda eller en enhet som innehåller mycket data och justerbara saker.

Orion 3000 Orion 4000
Arbetsbredd, cm 300 400
Behållarvolym, l
– Totalvolym 4020 5570
– Utsäde, min 1545 2140
– Utsäde, max 2475 3430
– Gödsel, min 1545 2140
– Gödsel, max 2475 3430
Grundvikt, kg
– Tom tank 3450 4450
– Full tank ca 6450 ca 9500
Grundmått, cm
– Höjd 240 240
– Bredd 300 400
Återpackarhjul
– Storlek 7,50–20 7,50–20
– Antal 12 16
– Tryck, bar 1,5–2,0 1,5–2,0
Billtryck
– Tryck/bill, kg 20–125 20–125
– Justering av vikt under körtid Standard Standard
Hydraulik
– Tryck, bar 140 160
– Anslutning 2-funktion + fri retur 2-funktion + fri retur

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tume Orion”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Offertförfrågan